Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je RJEŠENJE kojim se daje Suglasnost tvrtki Rijekaprojekt d.o.o. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:


 • Izrada strateških studija
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća 
 • perfect watches replica rolex

Solarni tunel

Solarni tunel

Zaštita od buke

Zaštita od buke

Luka Gazenica

Luka Gazenica

Nagrade

Projekt tunela "Pećine" na državnoj cesti D404 je ušao u finalni izbor "tunela godine 2011" u kategoriji izgrađenih tunela u vrijednosti do 100 milijuna dolara.
Tunel "Grič" na autocesti A1 čiji smo mi projektant 2006 g. osvojio je drugo mjesto na EuroTAP-ovu testiranju sigurnosti tunela.

Certifikati

U našem radu se primjenjuje „Sustav upravljanja kvalitetom” (QMS) u skladu sa normom ISO 9001.
Certifikat ISO 9001: 2008 je dobiven 23.07.2009. od strane certifikatora Bureau Veritas, za „PROJEKTIRANJE, IZRADA STUDIJA, REVIZIJE PROJEKATA, SAVJETOVANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVU”

Zaštita okoliša

Rijekaprojekt d.o.o jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je počela raditi Studije utjecaja na okoliš i do sada smo izradili niz Studija utjecaja na okoliš i Elaborata zaštite okoliša.

Studije o utjecaju zahvata na okoliš

Prometnice
 • Jadranska autocesta: Dionica: Križišće – Novi Vinodolski veljača 1992.
 • Autocesta Bregana-Zagreb-Split, dionica Otočac – Lički Osik / studeni 1999.
 • D21 – dionica Dragonje-Umag-Buje (Istarski „Y”) / svibanj 2000.
 • Rekonstrukcija zagrebačkog pristaništa u Luci Rijeka / kolovoz 2001.
 • Rekonstrukcija D1-Debelo Brdo / ožujak 2001.
 • Rekonstrukcija D-100 – obilaznica Vranskog jezera / listopad 2001.
 • Spojna cesta od državne ceste D3 do čvora „Vrbovsko” / veljača 2002.
 • Rekonstrukcija i produženje zračne luke Mali Lošinj / svibanj 2003.
 • Autocesta Rijeka-Rupa, sektor Permani – Gr. R. Slovenije / srpanj 2003.
 • Jadranska autocesta, sektor Križišće – Ž. Lokva / ožujak 2004.
 • Državna cesta D403 / travanj 2006.
 • Državna cesta D105 obilaznica Supetarske Drage / siječanj 2007.
 • Državna cesta D42, dionica Saborsko - Rakovica (D1) / lipanj 2010.
Pomorske građevine
 • Luka Krk na otoku Krku, rekonstrukcija - dogradnja lukobrana / studeni 2003.
 • Luka Šilo, uvala Stipanja, Šilo, Otok Krk, rekonstrukcija luke Šilo / studeni 2003.
 • Luka Njivice na otoku Krku,rekonstrukcija - dogradnja lukobrana / studeni 2003.
 • Kontejnerski terminal ploče u luci Ploče / srpanj 2004.
 • Rekonstrukcija luke Novi Vinodolski, dogradnja primarnog i izgradnja sekundarnog lukobrana, gatova i obala / rujan 2004.
 • II. faza izgradnje kontejnerskog terminala Brajdica u luci Rijeka / veljača 2005.
 • Luka Zadar, trajektni terminal u luci Zadar / prosinac 2005.
 • Kontejnerski terminal luke Gaženica, Zadar / prosinac 2011.
 • Dogradnja luke Opatija / studeni 2014 firm copy tag heuer watches.
Ostale građevine
 • Rekonstrukcija zračne luke Mali Lošinj / svibanj 2003.