Izradili smo i sudjelovali u izradi niza prostornih, prometnih i tehničkih studija i elaborata kroz koje su predložena nova rješenja i koja su implementirana u razvojne planove i prostorno plansku dokumentaciju.

Nagrade

Projekt tunela "Pećine" na državnoj cesti D404 je ušao u finalni izbor "tunela godine 2011" u kategoriji izgrađenih tunela u vrijednosti do 100 milijuna dolara.
Tunel "Grič" na autocesti A1 čiji smo mi projektant 2006 g. osvojio je drugo mjesto na EuroTAP-ovu testiranju sigurnosti tunela.

Certifikati

U našem radu se primjenjuje „Sustav upravljanja kvalitetom” (QMS) u skladu sa normom ISO 9001.
Certifikat ISO 9001: 2008 je dobiven 23.07.2009. od strane certifikatora Bureau Veritas, za „PROJEKTIRANJE, IZRADA STUDIJA, REVIZIJE PROJEKATA, SAVJETOVANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVU”

Studije i razvojni projekti

01 Prostorno – prometna studija: Trajektna luka Zadar
Naručitelj: Zadarska županija
Rijekaprojekt - niskogradnja d.o.o Rijeka, Marinaprojekt d.o.o. Zadar , studeni 1996

02 Razvojni program Bazen Sušak i Rijeka,
Naručitelj: Lučka uprava Rijeka,
Rijekaprojekt - niskogradnja d.o.o, travanj 1997

03 Prometno tehnološka studija – Putnički terminali u Rijeci,
Naručitelj: Grad Rijeka
Rijekaprojekt- niskogradnja d.o.o. Rijeka_ svibanj 1998

04 Studija: Integralno sagledavanje sustava prometa Šibensko kninske županije,
Naručitelj: Županija šibensko kninska , Županijski zavod za prostorno uređenje
Rijekaprojekt - niskogradnja d.o.o Rijeka, prosinac 1998.

05 Studija o isplativosti građenja i gospodarenja Jadranskom autocestom Rijeka – Dubrovnik na temelju koncesije za Primorsko –Lički odsjek Rupa –Rijeka- Senj-Otočac“,
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Rijekaprojekt - niskogradnja d.o.o, Rijeka, lipanj 1999.

06 Prostorno prometna studija: Jadranska autocesta, dionica sv. Kuzam – Vodice krmpotske,
Naručitelj: Primorsko - goranska županija, Županijski zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, svibanj 2001 delicate watches fake omega

07 Prostorno – prometna studija brze ceste Kraljevica – Krk – Baška,
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka , travanj 2004.g.

08 Studija koridora jadransko – jonske autoceste za dionicu: Permani – Soboli – Križišće,
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, svibanj 2004.g

09 Glavni (Master) plan teretne luke Gaženica,
Naručitelj: Lučka uprava Zadar,
Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, rujan 2006

10 Prostorno – prometne analize koridora autoceste u području riječkog cestovnog prometnog čvora,
Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, lipanj 2007

11 Studija o isplativosti građenja i gospodarenja na temelju koncesije za dionicu Križišće - Žuta lokva, Autocesta A7: Rupa – Rijeka – Žuta lokva
Naručitelj: Primorsko - goranska županija, Županijski zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, Travanj 2010

12 Prostorno i prometno integralna studija Primorsko - goranske Županije i Grada Rijeke – cestovni i pomorski promet
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, lipanj 2010

13 Prostorno-tehničko i tehnološko rješenje - Kontejnerski terminal na otoku Krku – 1.Faza,
Naručitelj: Lučka uprava Rijeka
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka_prosinac 2011

14 Prostorno-planska i građevinsko-tehnička analiza trajektnih luka za povezivanje sjevernog dijela otoka Raba s otokom Krkom,
Naručitelj: Općina Lopar,
Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, srpanj 2012

15 Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka, i rekonstrukciji željezničke pruge na dionici Šapjane - Rijeka - Škrljevo - Kupjak, L=99 km
Naručitelj: HŽ- infrastruktura, d.o.o

16  Strategija prometnog razvoja republike Hrvatske 2014-2030,                                      Suradnici za sektore cestovnog prometa, pomorskog prometa i prometa unutarnjim plovnim putevima, Korisnik: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, srpanj 2014