01

Vijadukt Pecine

01

Prelaz za zivotinje

01

Most „Guduča” - 251 m

01

Most „Guduča” - 251 m

01

Vijadukt Protege

01

Vijadukt Dubrava

01

Vijadukt Rupa

01

Vijadukt Klesarija

01

Cvor Matulji

01

Vijadukt Mihaceva Draga

01

Vijadukti Vežica - 588 m

01

Prilazni most Draga 1 - 110 m

01

Prilazni most Draga 2 - 130 m

01

Prilazni most Draga 3 - 59 m

01

Prilazni most Draga 4 - 200 m

01

Vijadukt Draga I-sjever - 391 m

01

Vijadukt Draga I-sjever - 391 m

01

Vijadukt Draga II - 192 m

01

Vijadukt „Kostrena” - 110 m

01

Vijadukt „Sv. Kuzam” - 392 m

01

Vijadukt „Sv. Kuzam” - 392 m

01

Vijadukt „Bukovo” - 180 m

01

Vijadukt „Bukovo” - 180 m

01

Vijadukt „Bukovo” - 180 m

01

Vijadukt „Tabor” - 305 m

01

Vijadukt „Kuk” - 345 m

01

Vijadukt „Kuk” - 345 m

01

Vijadukt „Kuk” - 345 m

01

Vijadukt „Sv. Trojica” - 280 m

01

Vijadukt Bakar

01

Vijadukt Bakar

01

Nerezine_03

01

Vijadukt Nerezine

01

Vijadukt „Martinšćica I” - 44 m

01

Vijadukt „Martinšćica II” - 63 m

01

Vijadukt „Martinšćica III” - 174 m

01

Vijadukt „Martinšćica III” - 174 m

01

Vijadukt „Brajdica” - 216 m

01

Vijadukt „Brajdica” - 216 m

01

Vijadukt „Brajdica” - 216 m

01

Most „Rječina”

Nagrade

Projekt tunela "Pećine" na državnoj cesti D404 je ušao u finalni izbor "tunela godine 2011" u kategoriji izgrađenih tunela u vrijednosti do 100 milijuna dolara.
Tunel "Grič" na autocesti A1 čiji smo mi projektant 2006 g. osvojio je drugo mjesto na EuroTAP-ovu testiranju sigurnosti tunela.

Certifikati

U našem radu se primjenjuje „Sustav upravljanja kvalitetom” (QMS) u skladu sa normom ISO 9001.
Certifikat ISO 9001: 2008 je dobiven 23.07.2009. od strane certifikatora Bureau Veritas, za „PROJEKTIRANJE, IZRADA STUDIJA, REVIZIJE PROJEKATA, SAVJETOVANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVU”

Vijadukti i mostovi

A1 Zagreb-Bosiljevo-Split-Dubrovnik

OTOČAC - LIČKI OSIK

01_Vijadukt „Pećine” - 361 m

02_Vijadukt „Duman” - 120 m

03_Prijelaz za životinje „Varošina”

04_Prijelaz za životinje „Medina gora”, HAC_2004.

PIROVAC - SKRADIN

05_Most „Guduča” - 251 m, HAC_2005.

ŠIBENIK - VRPOLJE

A4 Zagreb-Varaždin-Goričan

KOMIN - BREZNIČKI HUM

10_Most „Lonja II”

11_Most „Lonja III”

A7 Rupa-Rijeka - Žuta Lokva

G.P. RUPA - JUŠIĆI

14_Vijadukt „Rupa” - 319 m, HAC_2005.

JUŠIĆI - MATULJI

15_Vijadukt „Šmogori” - 130 m

16_Vijadukt „Klesarija” - 165 m, HC_1991.

MATULJI - OREHOVICA

17_Vijadukt „Živica” - 230 m

18_Vijadukt „Mihačeva draga” - 187 m

OREHOVICA - SV.KUZAM

21_Prilazni most Draga 1 - 110 m

24_Prilazni most Draga 3 - 59 m

25_Prilazni most Draga 4 - 200 m

26_Vijadukt Draga I-sjever - 391 m

28_Vijadukt „Kostrena” - 110 m

30_Vijadukt „Sv. Kuzam” - 392 m

31_Vijadukt „Bukovo” - 180 m, HC_2006.

SV. KUZAM - KRIŽIŠĆE

32_Vijadukt „Tabor” - 305 m

34_Vijadukt „Sv. Trojica” - 280 m

A9 Istarski Y

UMAG - BUJE I FAZA

D40

D40

37_vijadukt Bakar L=105 m, HC_2003.

D100

D100

38_obilaznica Nerezina – vijadukt Nerezine L=103 m, HC 2008

D404

ČVOR DRAGA- LUKA RIJEKA

40_Vijadukt „Martinšćica II” - 63 m

43_Vijadukt „Brajdica” - 216 m

44_Most „Rječina”, HC_2011.