Gallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery PictureGallery Picture
Preko
120 km
autocesta
Više od
20 čvorišta
na autocestama i brzim cestama


Preko
200 km
prometnica


Vijadukti 
i mostovi
Tuneli
Obalne konstrukcije
Lučki terminali
Industrijske luke
Luke nautičkog turizma

Nagrade

Projekt tunela "Pećine" na državnoj cesti D404 je ušao u finalni izbor "tunela godine 2011" u kategoriji izgrađenih tunela u vrijednosti do 100 milijuna dolara.
Tunel "Grič" na autocesti A1 čiji smo mi projektant 2006 g. osvojio je drugo mjesto na EuroTAP-ovu testiranju sigurnosti tunela.

Certifikati

U našem radu se primjenjuje „Sustav upravljanja kvalitetom” (QMS) u skladu sa normom ISO 9001.
Certifikat ISO 9001: 2008 je dobiven 23.07.2009. od strane certifikatora Bureau Veritas, za „PROJEKTIRANJE, IZRADA STUDIJA, REVIZIJE PROJEKATA, SAVJETOVANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVU”

Dobrodošli na
stranice Rijekaprojekta

Rijekaprojekt d.o.o. je tvrtka sa 65 godišnjim iskustvom u projektiranju i nadzoru gradnje složenih infrastrukturnih građevina i to prvenstveno cestovnih i pomorskih.

  • projektiranje
  • konzalting
  • izrada studija o utjecaju na okoliš i elaborata o zaštiti okoliša
  • izrada studija izvedivosti za velike infrastrukturne projekte
  • izrada stručnih studija i ekspertiza
  • vođenje upravnog postupka i ishodovanje potrebnih dozvola
    za građenje
  • nostrifikacija i revizija projekata
  • nadzor gradnje